Päivitetty 28.10.2021

AitoVet Oy tietosuojaseloste 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste kertoo, kuinka Aitovetissä asiakastietoja käsitellään! 

1. Rekisterinpitäjä  

AitoVet Oy
Y-tunnus 2626206-8
Aitomäentie 998, 45100 KOUVOLA
info@aitovet.fi
040 595 7823

2. Rekisteriasioista ja tietosuojasta vastaava 

Tuulikki Castrén
tuulikki.castren@aitovet.fi
040 595 7823

3. Rekisterin käyttötarkoitus 

Asiakastietoja kerätään, jotta tarpeellinen yhteydenpito asiakkaan ja Aitovetin välillä on sujuvaa. Lisäksi myös esim lääkelaki määrittelee meille velvollisuuksia tietojen tallentamisen suhteen. Halutessaan asiakas voi vaikuttaa osaan tietojen keräämisestä. 

4. Tietojen kerääminen ja käsittely 

Keräämme vain ne tiedot, jotka ovat lain vaatimia ja toiminnan molemminpuolisen sujuvuuden kannalta oleellisia. Saatamme käyttää tietoja esimerkiksi sisäiseen tilastointiin toimintamme kehittämiseksi tai asiakastyytyväisyyskyselyyn. Emme käytä potilastietoja suoramarkkinointiin, ja esimerkiksi rokotuskutsut asiakas voi halutessaan estää. 

Laitteisiin ja potilasohjelmaan tallennetut tiedot ovat potilaan omistajan omaisuutta, joten halutessanne saatte pyytää mukaanne kaikki eläintänne koskevat tallenteet. 

Keskustelemme eläintänne koskevista asioista sähköpostitse tai puhelimitse. Emme käytä asiakastietoja sisältävään viestintään some-kanavia, kuten whatsappia tai messengeriä, jos näin ei erikseen omistajan kanssa sovita. 

Kolmansille osapuolille asiakastiedot toimitetaan tarvittaessa. Tähän emme erikseen pyydä lupaanne, vaan suostumuksenanne pidetään henkilökuntamme kanssa yhteisymmärryksessä tehtyä päätöstä esimerkiksi näytteenotosta. Kolmannet osapuolet eivät käytä tietojanne edelleen. Kolmansia osapuolia, joille tietoja toimitetaan, ovat hoidon kannalta oleelliset tahot, kuten yhteistyölaboratoriot, apteekit, vakuutus- ja rahoitusyhtiöt, Kennel- ja Kissaliitto, Hippos, sekä sovitut konsultaatiot toisilta eläinlääkäreiltä.  

5. Rekisterin tietosisältö 

Asiakkaan saapuessa klinikalle, kirjaamme ylös  

  • eläimen omistajan/haltijan nimen ja yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja laskutusasioissa henkilötunnus) 

  • eläimen tiedot (nimi, laji, rotu, sukupuoli, syntymäaika, viralliset yksilöintitiedot kuten mikrosiru, vakuutustiedot) 

  • eläimen hoitoon liittyvät oleelliset tiedot, kuten hoitohistoria, pitopaikka ja krooniset sairaudet 

Rekisteri sisältää mm. myös käynnin yhteydessä muodostuneet tiedot, kuten eläimen terveydentilaa koskevat huomiot, tutkimukset tuloksineen, lääkitykset ja omistajan/haltijan kanssa hoidosta sovitut asiat. 

6. Tietojen säilytysaika 

Tietojen säilytyksessä nojaamme eläinlääkintölainsäädäntöön, joka osittain kumoaa tietosuoja-asetuksen vaatimukset potilastietojen säilyttämisestä. Laissa on asetus (6/EEO/2000), jonka mukaan eläinlääkärinammatin harjoittajan on laadittava ja säilytettävä tutkimiaan tai hoitamiaan eläimiä koskevat potilasasiakirjat vähintään kolmen vuoden ajan viimeisestä potilaskortistoon tehdystä eläintä koskevasta merkinnästä lukien. Tätä asetusta ei kuitenkaan sovelleta, kun käsitellään lääkkeitä ja eläimen lääkitsemistä, sillä lääkekirjanpitoja on säilytettävä vähintään viisi vuotta. 

7. Säännönmukaiset tietolähteet 

Varatessanne ajan ja ilmoittautuessanne asiakkaaksi käsitetään se luvaksi tarvittavien henkilötietojen keräämiseen. Kotisivuillamme www.aitovet.fi on käytössä Google Analytics, jolla seuraamme yleisellä tasolla kotisivuvierailijoiden profiileja. 

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

9. Evästeiden (cookies) käyttö 

Evästeitä ei käytetä, jos asiakas ei niitä halua.

10. Rekisterin suojaus 

Tiedot tallennetaan pilvipalveluna toimivaan potilastietojärjestelmään. Järjestelmää ylläpitävä yritys huolehtii ohjelmiston turvallisuudesta.  

Klinikan tietoturvallisuus on hoidettu tehokkailla palomuureilla ja haittaohjelmien torjunnalla. 

Lopulta potilaskortisto tai siihen merkitty tieto sekä tutkimustulokset ja muut eläintä mahdollisesti koskevat asiakirjat hävitetään sopivalla tavalla siten, ettei sivullisilla ole mahdollisuutta saada niistä tietoja.  

Tallennamme suppeat potilastiedot vastaanotolla oleviin laitteisiin kuten röntgen- ja ultraääni- ja laboratoriolaitteisiin sekä endoskooppiin pystyäksemme yksilöimään kuhunkin potilaaseen kuuluvat tutkimukset. 

11. Automaattinen päätöksenteko 

Asiakastietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon. 

12. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja saada virheelliset tiedot korjatuksi. Tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti. Jos rekisteröity vaatii ja AitoVet Oy:llä ei ole velvollisuutta säilyttää rekisteröidyn tietoja, voidaan nämä poistaa pyydettäessä. Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tietojen käyttöä esimerkiksi markkinointiviestintään. 

Pidätämme oikeuden muuttaa ja täydentää tietosuojaselostettamme tarvittaessa. 


Tämä sivusto käyttää evästeitä

Käytämme sivustolla evästeitä parantaaksemme käyttäjäkokemusta. Voit tutustua tarkemmin, mitä evästeitä sivustomme käyttää ja rajata haluamaksesi.